Ustawienie zegara sprzętowego w Ubuntu

Jeżeli na komputerze używacie równocześnie dwóch systemów: Ubuntu Linux i Windows to podczas przełączania możecie zauważyć że wskazania zegara mogą się zmieniać o jedną lub dwie godziny w zależności od pory roku.

Dzieje się tak, ponieważ Ubuntu domyślnie zakłada że zegar sprzętowy w komputerze ustawiony jest według strefy czasowej UTC. Natomiast w Windows domyślnie czas jest zapisywany w lokalnej strefie czasowej.

Rozwiązaniem jest zmiana tego ustawienia w jednym z systemów.

Dla Ubuntu od wersji 15.04 zmianę ustawienia zegara sprzętowego na czas lokalny wykonuje się poprzez wykonanie w terminalu polecenia:

sudo timedatectl set-local-rtc 1

W Windows żeby dokonać odwrotnej zmiany trzeba wyszukiwać odpowiednią wartość w rejestrze systemowym

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation\

Dodać wartość QWORD lub DWORD RealTimeIsUniversal ustawioną na 1.

comments powered by Disqus